ToekomstEnergie gaat langdurige samenwerkingen aan met vastgoedpartijen die zich herkennen in onderstaand profiel. In partnership ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren wij met jou de energievoorziening voor jouw vastgoedproject.

Jij wil duurzame warmte en koude voor jouw vastgoed en grip op de systeemintegratie in het gebouw. Als (beleggende) ontwikkelaar of vastgoedeigenaar wil je graag duurzaam bouwen. Duurzame warmte en koude draagt bij aan het behalen van de wettelijke kaders en toekomstbestendige waardecreatie.

Jij of jouw klant investeert met een langere horizon waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en imago van grote waarde zijn.

Je wilt sturend zijn in wat huurders of kopers betalen voor hun energie en hoe ze behandeld worden. Nu en over 15 jaar.

Investeren en participeren in de energiecase omwille van de regie en waarde is een optie maar kent voor jou ook wel de nodige bezwaren. De capaciteit ontbreekt evenals de specifieke kennis. Hoe richt je het operationeel beheer dan in?
Aan welke regels en eisen moet je voldoen?   

samenwerkingsmodel

Duurzaam partnership

We investeren samen en zijn gelijkwaardig eigenaar van wat we creëren. In de rol van assetmanager pakt ToekomstEnergie na realisatie het operationeel beheer op. Wij regelen de bedrijfsvoering, sturen het onderhoud en regelen customer care en services.

Jouw project of portfolio zit in een eigen entiteit. Vrij van interactie met projecten van onze andere partners. Op basis van een open boekhouding zijn we samen in control over uitgave en inkomsten en sturen we naar geoptimaliseerd rendement.

uitstapmogelijkheden

Jouw exit?

Uitstappen om ergens anders in te investeren of omdat de betrokkenheid met het vastgoed vervalt? Wij nemen jouw eigendomsdeel dan over of jij levert jouw eigendomsdeel door (verkoop) aan de nieuwe eigenaar van het vastgoed (belegger / VVE).

Elk project is gebouwd op zijn eigen businesscase met een looptijd van 30 jaar. Als we investeren weten we wat het project op willekeurig moment waard is. De businesscase wordt jaarlijks ge-update. Zo weten we steeds exact de waarde en is er een transparante basis voor aan- of verkoop. Taxeerbaar en te valideren.