Warmte en koude wordt geoogst uit de omgeving. Uit water, lucht, zon of constructies. Waar nodig plaatsen wij met minutieus oog voor afmeting en inpassing componenten op daken, op het perceel of openbare ruimte. De keuze welke technieken we toepassen is afhankelijk van omgevingsfactoren.

Onze energiesystemen gaan uit van centrale opwekinstallaties in de kelder of begane grond. Dit zorgt voor minder ruimtebeslag in de woning en meer gemak gedurende de exploitatie.

Distributie van ons product gaat met leidingen door schachten, kruipruimtes en/of plafonds in algemene ruimtes. In de woning niet zichtbaar. Onze levering kent zijn grens op de overgang van het gemeenschappelijk- naar het privédomein. Wij eindigen met een afleverset in de meterkast waar het afgiftesysteem en de tapwatervoorziening van de woning op aangesloten worden. Dit is per woning het unieke facturatiepunt waar verbruik gemeten wordt.

Warmte en koude wordt geoogst uit de omgeving. Uit water, lucht, zon of constructies. Waar nodig plaatsen wij met minutieus oog voor afmeting en inpassing componenten op daken, in tuin of openbare ruimte. De keuze welke technieken we toepassen is afhankelijk van omgevingsfactoren.

Onze energiesystemen gaan uit van centrale opwekinstallaties in de kelder of begane grond. Voor exploitatiegemak en zonder ongemak of ruimtebeslag in de woning.

Distributie van ons product gaat met leidingen door schachten, kruipruimtes en/of plafonds in algemene ruimtes. In de woning niet zichtbaar. Onze levering kent zijn grens op de overgang van het gemeenschappelijk- naar het privédomein. Wij eindigen met een afleverset in de meterkast waar het afgiftesysteem en de tapwatervoorziening van de woning op aangesloten worden. Dit is per woning het unieke facturatiepunt waar verbruik gemeten wordt.